Source location

แนะนำ ศูนย์ฝึกอาชีพ ในพื้นที่ต่างๆ / ศูนย์ฝึกอาชีพ ฟรีและราคาถูก / อบรมอาชีพ / สัมมนาอาชีพ

ศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทาน (จังหวัดชายแดนภาคใต้)
ศูนย์ฝึกอาชีพของภาครัฐ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน / ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน
โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร 10 แห่ง
ศูนย์ฝึกอาชีพฟรี กรุงเทพมหานคร 9 แห่ง
แนะนำ ศูนย์ฝึกอาชีพครบวงจร 6 แห่ง (กทม.)
แนะนำ ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพสำหรับคนพิการ (เรียนฟรี)
โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย)
ศูนย์ฝึกอาชีพฟรี กทม. วัดธรรมมงคล เขตพระโขนง
ศูนย์ฝึกอาชีพ กทม. สวนลุมพินี เขตปทุมวัน
ศูนย์ฝึกอาชีพฟรี กทม. วัดวรจรรยาวาส เขตบางคอแหลม
ศูนย์ฝึกอาชีพฟรี กทม. เขตบางพลัด
ศูนย์ฝึกอาชีพ กทม. จตุจักร 2 เขตมีนบุรี
ศูนย์ฝึกอาชีพ กทม. วัดสุทธาวาส เขตบางกอกน้อย
ศูนย์ฝึกอาชีพ กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร
ศูนย์ฝึกอาชีพ กทม. เขตบางกะปิ
ศูนย์ฝึกอาชีพ กทม. เขตสะพานสูง
ศูนย์ฝึกอาชีพวัดด่าน (พระราม 3) เขตยานนาวา
ศูนย์ฝึกอาชีพครบวงจร อาคารโกลด์ มาร์เก็ต (เขต จตุจักร)
ศูนย์ฝึกอาชีพตลาดนัดธนบุรี (สนามหลวง 2) เขตทวีวัฒนา
แนะนำ ศูนย์ฝึกอาชีพครบวงจร ศูนย์การค้าไอที สแควร์ เขตหลักสี่
ศูนย์ฝึกอาชีพตลาดสุคนธสวัสดิ์ (ซอยลาดพร้าว 71) เขตลาดพร้าว
แนะนำ ศูนย์ฝึกอาชีพวัดรางบัว (ซอยเพชรเกษม 37) เขตภาษีเจริญ
เรียนฝึกอาชีพออนไลน์ ฝึกอาชีพผ่านอินเตอร์เน็ต
อบรมฟรี วิทยาลัยการแรงงาน
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร (วัดธาตุทอง)
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตกรุงเทพมหานคร (เขตวังทองหลาง)
ฝึกอาชีพระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
สำนักงานส่งเสริมและฝึกอบรม ม.เกษตรศาตร์
อบรมอาชีพ กับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
รู้จักกับ โรงเรียน พระดาบส
ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร แหล่งเรียนรู้และสร้างอาชีพที่ยั่งยืน
แนะนำ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล (ประจวบคีรีขันธ์)
แนะนำ ศูนย์ฝึกอาชีพปัญญาคาร (ศูนย์ฝึกอาชีพสำหรับผู้พิการทางสมอง)
แนะนำ ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีรัตนาภา (จังหวัดขอนแก่น)
แนะนำ ศูนย์ศิลปาชีพสีบัวทอง จังหวัดอ่างทอง
แนะนำ ศูนย์การศึกษาและฝึกอาชีพสตรี สมาคมส่งเสริมสถานสตรี
แนะนำ ศูนย์ฝึกอาชีพสตรี จังหวัดเชียงราย
แนะนำ ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี
แนะนำ ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคใต้ จังหวัดสงขลา
แนะนำ ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคเหนือ จังหวัดลำปาง
แนะนำ ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ
แนะนำ ศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ครบ 36 พรรษา (ชลบุรี)
แนะนำศูนย์ฝึก อบรมอาชีพ ภาคเอกชน