สถาบันปัญญาภิวัฒน์ แหล่งการเรียนสายอาชีพรูปแบบใหม่

September 5, 2022 0

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ หรือ ชื่อในภาษาอังกฤษ คือ Panyapiwat Institute of Management แต่เดิมนั้นได้มีชื่อว่า สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์  ที่แห่งนี้เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนทุนในการก่อตั้งมาจาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) และได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ โดยคำแนะนำของคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อที่จะได้เปิดดำเนินการเรียนการสอนในชั้นระดับอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 9  เดือนมีนาคม พุทธศักราช 2550 ชื่อย่อ :  พีไอเอ็ม Read More

5 อันดับโรงเรียนอาชีวะชั้นนำในประเทศ

August 19, 2022 0

วิทยาลัยอาชีวะศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ วิทยาลัยอาชีวะศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ก่อตั้งขึ้นโดยครู เพทาย อมาตยกุล เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2505 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เดิมชื่อโรงเรียนพณิชยการสันติราษฎร์ อักษรย่อ พ.ส.ต. สถานที่ของโรงเรียนสันติราษฎร์ ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ

กราฟิกดีไซน์ อยากเรียนต้องทำอย่างไร

August 9, 2022 0

สำหรับคนที่อยากเป็นกราฟิกดีไซน์นั้น แต่ยังไม่รู้ต้องเรียนอะไรบ้าง รวมถึงต้องเรียนรู้โปรแกรมหรือศึกษาโปรแกรมอะไรบ้าง ในการที่เราจะใช้สร้างกราฟิกขึ้นมา วันนี้ผู้เขียนมีคำตอบมาให้สำหรับผู้ที่มีความสนใจในด้านนี้   ในการที่จะทำงานกราฟิกขึ้นมา 1 ชิ้นนั้น เราจำเป็นที่จะต้องใช้ความรู้ในหลากหลายด้านด้วยกัน รวมถึงการใช้งานโปรแกรมเพื่อที่จะสร้างผลงานขึ้นมา โดยปกติแล้วผลงานที่ใช้ในการสร้างผลงานกราฟิกขึ้นมานั้นคือโปรแกรม Illustrator (AI) ซึ่งข้อดีอิงเจ้าเอไอนี้ คือไฟล์นั้นจะเป็น Vector ที่จะสามารถย่อและขยายงานให้ใหญ่เท่าไรก็ได้ไม่มีแตกทำให้คนส่วนใหญ่เลือกที่จะใช้งานกันอย่างแพร่หลายมากๆ และเรียกได้ว่าเป็นโปรแกรมหลักๆที่ใช้ในการทำงานรวมถึงการงานกราฟิกต่างๆ   นอกจากเอไอแล้วยังมีโปรแกรมอื่นๆอีกมากที่สามารถเข้ามาเสริมในการทำงานของเราได้ โดยเฉพาะเมื่องานของเรานั้นจำเป็นที่จะต้องมีรูปภาพเข้ามา และเราจำเป็นที่จะต้องทำการรีทัชหรือเปลี่ยนสีของรูปภาพ เราจึงจำเป็นที่จะต้องหาโปรแกรมที่จะเข้ามาช่วยงานในส่วนนี้ได้อย่าง  Photoshop Read More

1 2 3 10