สถาบันปัญญาภิวัฒน์ แหล่งการเรียนสายอาชีพรูปแบบใหม่

September 5, 2022 0

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ หรือ ชื่อในภาษาอังกฤษ คือ Panyapiwat Institute of Management แต่เดิมนั้นได้มีชื่อว่า สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์  ที่แห่งนี้เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนทุนในการก่อตั้งมาจาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) และได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ โดยคำแนะนำของคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อที่จะได้เปิดดำเนินการเรียนการสอนในชั้นระดับอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 9  เดือนมีนาคม พุทธศักราช 2550 ชื่อย่อ :  พีไอเอ็ม Read More