สถาบันปัญญาภิวัฒน์ แหล่งการเรียนสายอาชีพรูปแบบใหม่

September 5, 2022 0

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ หรือ ชื่อในภาษาอังกฤษ คือ Panyapiwat Institute of Management แต่เดิมนั้นได้มีชื่อว่า สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์