5 อันดับโรงเรียนอาชีวะชั้นนำในประเทศ

August 19, 2022 0

วิทยาลัยอาชีวะศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ วิทยาลัยอาชีวะศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ก่อตั้งขึ้นโดยครู เพทาย อมาตยกุล เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2505 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เดิมชื่อโรงเรียนพณิชยการสันติราษฎร์ อักษรย่อ พ.ส.ต. สถานที่ของโรงเรียนสันติราษฎร์ ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ

กราฟิกดีไซน์ อยากเรียนต้องทำอย่างไร

August 9, 2022 0

สำหรับคนที่อยากเป็นกราฟิกดีไซน์นั้น แต่ยังไม่รู้ต้องเรียนอะไรบ้าง รวมถึงต้องเรียนรู้โปรแกรมหรือศึกษาโปรแกรมอะไรบ้าง ในการที่เราจะใช้สร้างกราฟิกขึ้นมา วันนี้ผู้เขียนมีคำตอบมาให้สำหรับผู้ที่มีความสนใจในด้านนี้