เรียนปวส กศน ดีไหม เรียนจบมาแล้วจะได้อะไรบ้าง

ปัจจุบันโลกของการเรียนรู้เปลี่ยนไปเยอะมาก แม้ว่าใบปริญญาจะยังสำคัญอยู่ แต่ก็ไม่ได้มากเท่าเมื่อ 10 ปีก่อนแล้ว หลายคนจบมาอย่างหนึ่ง อาจจะประสบความสำเร็จอีกอย่างหนึ่งก็ได้ แต่อย่างไรก็ตามมันก็ยังเป็นเครื่องหมายขั้นพื้นฐานที่ยังต้องมีอยู่ หลายคนอาจจะเรียนมาตามระบบ แต่หลายคนด้วยชีวิตไม่เหมือนกัน พื้นฐานครอบครัว ความพร้อม เศรษฐกิจ ฯลฯ จึงทำให้ต้องหันไปเรียน กศน. แทน ถามว่า จบ กศน. ไปต่อที่ไหนดี

กศน. ต่อ มหาวิทยาลัย

กรณีแรก หากเราเรียน กศน. จนจบระดับขั้นการศึกษามัธยมปลาย ต้องบอกก่อนว่าเราจะมีศักดิ์และสิทธิ์เหมือนกับคนที่จบวุฒิ ม.6 ที่เรียนกันในระบบโรงเรียนทุกประการ เราสามารถเลือกเข้ามหาวิทยาลัยได้หมด ทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐ และเอกชน ตามสาขาวิชา คณะที่เราต้องการจะศึกษาได้เลย อย่างหนึ่งต้องเตือนกันไว้ก่อน หากใครจะมาสายนี้เราต้องลงทะเบียนสอบ O-net ประจำปีเหมือนกับเด็ก ม.6 ทั่วไปด้วย รวมถึงการลงทะเบียนสอบ Gat/Pat ด้วย หากไม่ได้สอบสนามใดสนามหนึ่งมันก็ไม่สามารถยื่นคะแนนได้ แต่หากเราจะไปมหาวิทยาลัยเปิดแบบ ม.ราม , มสธ. อันนี้ก็ตรงดิ่งไปได้เลย

กศน. ต่อ ปวส.

กรณีที่สอง ถ้าเราไม่ได้สนใจการเรียนสายสามัญ แต่อยากไปสายอาชีพมากกว่า ถามว่าเราจะสามารถนำวุฒิ กศน. ไปยื่นได้หรือไม่ คำตอบก็ได้เหมือนเดิม ต้องบอกก่อนว่า วุฒิ ม.6 จาก กศน. หากให้เทียบก็จะประมาณวุฒิ ปวช. ของฝั่งสายอาชีพ หากเราจบก็เทียบเท่ากับ จบ ปวช.(ในด้านวุฒิ) เราสามารถไปต่อวุฒิ ปวส. ได้เลยอีก 2 ปีก็จะสามารถเข้าสู่โลกของการทำงานได้ หรือ จบตรงนั้นไปแล้วจะขอต่อ ป.ตรี อีก 2 ปีเพื่อให้ความรู้แน่น และ ได้ใบปริญญามาด้วย ก็ทำได้เหมือนกัน แต่จะมาสายนี้ต้องบอกไว้อย่างหนึ่งว่า หากเราเลือก ปวส. ที่มีความเฉพาะทางมากอย่างพวกช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เวลาไปเรียนช่วงแรกเราอาจจะตามคนที่เรียนมาทางนี้โดยตรงตั้งแต่ ปวช. ยากหน่อย ต้องอาศัยความขยันเข้าสู้

กศน. ต่อ งานราชการ

กรณีที่สาม หากเราอยากจะเปลี่ยนตัวเอง เข้าสู่โลกของทหาร วุฒิ ม.6 ก็สามารถสมัครได้เหมือนกัน อาจจะเบนเข็มไปยังทหารยศนายสิบ โรงเรียนนายสิบ ก็ทำได้ แต่บอกก่อนว่าใครจะเดินเส้นทางนี้ต้องอาศัยความอดทน ตั้งใจ เป็นที่ตั้งนะ เพราะกว่าเราจะสำเร็จได้ กว่าจะกรุยทางไปถึงในระดับที่สูงขึ้นได้ ไม่ง่ายเหมือนกัน แต่หากเราตั้งใจไว้แล้ว ก็เดินหน้าได้เลย อีกทางหนึ่งที่ไปได้เหมือนกันก็คือ งานราชการ ในตำแหน่งลูกจ้าง ของหน่วยงานภาครัฐเราก็สามารถใช้วุฒิ ม.6 จาก กศน. ไปได้เหมือนกัน