ศูนย์ฝึกอาชีพที่ได้รับความนิยมจากประชาชนมากที่สุดในกรุงเทพฯ

            ในกรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่นับได้ว่าเป็นแหล่งทำมาหากินขนาดใหญ่ระดับประเทศ เป็นศูนย์กลางความเจริญของประเทศไทย และเป็นที่ตั้งของสำนักงานดัง ๆ มากมาย แต่ก็ต้องมาถึงจุดที่มีการตกงานกันอย่างมาก จากหลาย ๆ สาเหตุ โดยเริ่มมีการปลดพนักงานต่าง ๆ ของหลายบริษัทและโรงงาน จนทำให้ประชาชนบางส่วนไม่มีงานทำ ดังนั้นจึงได้มีการตั้งศูนย์ฝึกอาชีพขึ้นมาเพื่อสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น โดดเน้นในเรื่องการฝึกอาชีพสาขาต่าง ๆ

ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครฯ

            ศูนย์ฝึกอาชีพนี้ตั้งอยู่ในมหาลัยรามคำแหง หัวหมาก ณ อาคารสุโขทัย ชั้น 2 โดยเปิดรอบอบรมในครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2545 ปัจจุบันย้ายไปอยู่ที่พันทิพย์บางกะปิ ชั้น 4 มีหลักสูตรสาขาอาชีพทั้งหมด 21 หลักสูตร ใช้เวลาเรียน 80 และ 160 ชั่วโมง เพื่อให้ประชาชน หรือนักเรียนที่สนใจ สามารถเข้ามาเรียนรู้ฝึกอาชีพตามหลักสูตรที่กำหนดได้ตามตารางเวลาดังต่อไปนี้

หลักสูตรเรียนวันจันทร์ – อาทิตย์ เวลา 09.00 – 14.00 น.

 1. หลักสูตรช่างซ่อมโทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์สื่อสาร
 2. หลักสูตรช่างซ่อมคอมพิวเตอร์
 3. การนวดแผนไทย
 4. การทำอาหาร และเบเกอรี่
 5. ช่างตัดผม
 6. การจัดดอกไม้ดินญี่ปุ่น
 7. การทำเล็บ เพ้นท์เล็บ ต่อเล็บ
 8. ร้อยลูกปัดครัสตัล
 9. ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า
 10. การทำสปา นวดหน้า

หลักสูตรเรียน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 14.00 น.

 1. จัดดอกไม้สดและดอกไม้อบแห้ง
 2. เทคนิคการตัดซอยผม
 3. นวดแผนไทย ระดับ 2
 4. ถักเชือกเมคราเม่
 5. ซ่อมผ้าและเปลี่ยนทรงเสื้อผ้า
 6. เทคนิคการนวดหน้าและสปาหน้า

หลักสูตร วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 09.30 – 15.30 น.

 1. งานผ้าบาติก
 2. ช่างทำรองเท้า และกระเป๋าสตรี
 3. แกะสลักผักและผลไม้
 4. ดอกไม้ใยบัว
 5. ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
 6. กรอบรูป และกัดลายกระจก

การลงทะเบียนเรียนหลักสูตร และหลักฐานในการสมัคร

            ผู้ขอเข้าเรียนจะต้องยื่นเอกสารสมัครครบตามที่กำหนด โดยขอรับเอกสารได้ที่ศูนย์ฝึกอบรมด้วยตนเองที่ พันทิพย์บางกะปิ ชั้น 4 โดยจะต้องมีคุณสมบัติตามนี้

 1. มีอายุตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป
 2. มีความประพฤติเรียบร้อย
 3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
 4. สามารถออกออกเขียนได้
 5. มีความตั้งใจในการเรียน

หลักฐานที่ต้องใช้ในสมัครเรียน

 1. ใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว (รับใบสมัครได้ที่ศูนย์ฝึกอบรมฯ และต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง)
 2. บัตรประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้
 3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

ผู้เรียนอาจจะต้องออกค่าใช้จ่ายบางส่วนเพื่อซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นในการเรียน สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัคร และหลักสูตรที่เกี่ยวข้องได้ที่เบอร์ 02 369-2823