จะศึกษาต่อสายอาชีวศึกษา มีหลักสูรอะไรบ้างที่น่าสนใจ

การศึกษาถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่เด็กทุกคนหากมีโอกาสก็ควรเลือกศึกษาให้สูงที่สุดเท่าที่ตัวเองสามารถทำได้เพื่อว่าอย่างน้อยที่สุดในอนาคตก็จะยังมั่นใจได้ว่าด้วยวุฒิการศึกษาที่เรามีจะทำให้เราสามารถหางานทำได้ มีรายได้ มีอาชีพ ซึ่งการเลือกเรียนในช่วงที่สำคัญที่สุดช่วงหนึ่งของชีวิตคือช่วงหลังจากที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นแล้วจำเป็นต้องเลือกว่าจะเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เรียนในสายอาชีวศึกษาดี เป็นช่วงเวลาที่หลายคนต้องพยายามหาเหตุผลมากมายเพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางการศึกษาของตนเอง

หากต้องการเรียนสายอาชีวศึกษาจะมีหลักสูตรอะไรที่น่าสนใจบ้าง

ก่อนอื่นต้องบอกว่าการเลือกเรียนสายอาชีวศึกษาถือว่าเป็นการเลือกเรียนที่มุมองจะค่อนข้างแตกต่างออกไปจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมากพอสมควร ทั้งด้วยสังคมในโรงเรียน รูปแบบการเรียน และอื่นๆ สำหรับผู้ที่สนใจเรียนในระดับอาชีวศึกษาส่วนมากแล้วหลักสูตรที่สามารถเลือกเรียนได้ก็ส่วนมากก็จะมีการกำหนดแนวทางไว้ค่อนข้างชัดเจน ดังนี้

  1. เรียนสายพณิชยกรรม – นี่ถือเป็นนักเรียนสายอาชีวศึกษาที่มีรูปแบบการเรียนใกล้เคียงกับระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมากที่สุด เพราะส่วนใหญ่การเรียนในสายพณิชยกรรมจะเป็นการเรียนเพื่อให้สามารถออกไปทำงานได้ในหลักสูตรของพนักงานออฟฟิศทั้งหลาย รวมไปถึงการเป็นเจ้าหน้าที่ในหลักสูตรพื้นฐานทั่วไป โดยหลักสูตรของพณิชยกรรมส่วนใหญ่ที่รู้จักกันดี อาทิ การขาย การตลาด, การบัญชี, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, เลขานุการ, การท่องเที่ยวและโรงแรม, การค้าปลีก เป็นต้น
  2. เรียนสายช่าง – น่าจะเป็นหลักสูตรที่หลายคนมองว่าเด็กอาชีวศึกษาเป็นเด็กแรงๆ อันตราย แต่จริงๆ แล้วการเรียนสายช่างถือว่าเป็นการเรียนที่มีอัตราการมีงานทำสูงเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ เพราะเป็นการเรียนหลักสูตรเฉพาะทางที่เมื่อเรียนจบไปจะมีงานรองรับทันที ซึ่งสายช่างที่รู้จักกันดี อาทิ ช่างยนต์, ช่างไฟฟ้า, ช่างอิเล็กทรอนิกส์, ช่างก่อสร้าง, เป็นต้น
  3. เรียนสายการอาชีพ – จะเป็นการเรียนในลักษณะที่มุ่งเน้นวิชาชีพเฉพาะตัวเป็นหลักคล้ายๆ กับสายช่าง เพียงแต่ว่าวิชาการที่เลือกเรียนจะมีความแตกต่างกัน แต่ก็ยังคงมุ่งเน้นให้การเรียนการสอนเกี่ยวกับความรู้ด้านการอาชีพเพื่อสามารถประกอบอาชีพได้ในอนาคต อาทิ คหกรรมศาสตร์, แฟชั่นและสิ่งทอ, อาหารและโภชนาการ เป็นต้น

การค้นหาตัวเองสำหรับผู้ทีต้องการเรียนสายอาชีวศึกษา

ประเด็นสำคัญสำหรับคนที่ต้องการเรียนสายอาชีวศึกษาก็คือต้องรู้จักตนเองก่อนว่าทำไมถึงต้องการเรียนสายนี้ ถามตัวเองให้ได้ว่าเราจะได้รับประโยชน์อย่างไรจากการเรียนสายอาชีวศึกษา เพราะการเรียนไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรใดก็เป็นเรื่องที่ดีทั้งนั้นถ้าหากว่าสามารถต่อยอดให้กับตัวเองได้