กราฟิกดีไซน์ อยากเรียนต้องทำอย่างไร

สำหรับคนที่อยากเป็นกราฟิกดีไซน์นั้น แต่ยังไม่รู้ต้องเรียนอะไรบ้าง รวมถึงต้องเรียนรู้โปรแกรมหรือศึกษาโปรแกรมอะไรบ้าง ในการที่เราจะใช้สร้างกราฟิกขึ้นมา วันนี้ผู้เขียนมีคำตอบมาให้สำหรับผู้ที่มีความสนใจในด้านนี้

 

ในการที่จะทำงานกราฟิกขึ้นมา 1 ชิ้นนั้น เราจำเป็นที่จะต้องใช้ความรู้ในหลากหลายด้านด้วยกัน รวมถึงการใช้งานโปรแกรมเพื่อที่จะสร้างผลงานขึ้นมา โดยปกติแล้วผลงานที่ใช้ในการสร้างผลงานกราฟิกขึ้นมานั้นคือโปรแกรม Illustrator (AI) ซึ่งข้อดีอิงเจ้าเอไอนี้ คือไฟล์นั้นจะเป็น Vector ที่จะสามารถย่อและขยายงานให้ใหญ่เท่าไรก็ได้ไม่มีแตกทำให้คนส่วนใหญ่เลือกที่จะใช้งานกันอย่างแพร่หลายมากๆ และเรียกได้ว่าเป็นโปรแกรมหลักๆที่ใช้ในการทำงานรวมถึงการงานกราฟิกต่างๆ

 

นอกจากเอไอแล้วยังมีโปรแกรมอื่นๆอีกมากที่สามารถเข้ามาเสริมในการทำงานของเราได้ โดยเฉพาะเมื่องานของเรานั้นจำเป็นที่จะต้องมีรูปภาพเข้ามา และเราจำเป็นที่จะต้องทำการรีทัชหรือเปลี่ยนสีของรูปภาพ เราจึงจำเป็นที่จะต้องหาโปรแกรมที่จะเข้ามาช่วยงานในส่วนนี้ได้อย่าง  Photoshop หรือเรียกย่อๆว่า PS นั้นเองโดยที่ทั้ง เอไอ และ พีเอส นั้น ต่างก็เป็นโปรแกรมของ Adobe  จึงสามารถที่จะใช้งานร่วมกันได้ทั้งสองโปรแกรมอย่างไม่มีปัญหา แต่ถ้าหากงานกราฟิกชิ้นนั้นไม่มีส่วนของรูปภาพเข้ามาเกี่ยวของ โปรแกรมเอไอก็สามารถที่จะเริ่มต้นจนจบปิดงานได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีโปรแกรมอื่นมาช่วยเสริม เพราะอย่าง พีเอส ที่เรานำเข้ามาใช้ร่วมกันนั้นจะใช้ในกรณีที่งานนั้นมีรูปภาพเข้ามาเสริมเพียงเท่านั้น และ นอกจากเรียนรู้การใช้โปรแกรม เอไอ และ พีเอส แล้วการสร้างงานกราฟิกที่ดีได้นั้นเราต้องเรียนรู้หลักการออกแบบด้วยเพื่อที่เราจะสามารถสร้างงานที่ดีได้ หลักของการออกแบบนั้นจะช่วยยกระดับงานของเราให้ดูมีระดับและลงตัวมากขึ้นได้ ไม่ว่าจะเป็นการใช้สี หรือแม้กระทั้ง การจัดองค์ประกอบต่างๆ เพื่อให้งานของเรานั้นดูลงตัวมากยิ่งขึ้น จะเห็นได้ว่าในการทำงานกราฟิกนั้นจะมีอะไรที่มากกว่าการเรียน เอไอ แต่ยังต้องมีการใช้โปรแกรมอื่นๆเข้ามาช่วยเพื่อที่จะทำงานนั้นให้ได้ออกมาอย่างเสร็จสมบูรณ์

 

หลายคนที่สนใจที่จะศึกษาต้องอาจมีคำถามว่า กราฟิกดีไซน์เนอร์นั้นมีมหาวิทยาลัยไหนที่มีสาขาด้านนี้ให้เรานั้นเลือกเรียนบ้าง และมีการเรียนอะไรบ้าง วันนี้เราจะมาให้คำตอบกันให้หายสงสัย

สาขากราฟิกดีไซน์นั้นจะต้องเรียนเกี่ยวกับ การออกแบบ 2 มิติ 3 มิติ การวาดเส้น เพื่อให้เข้าใจการออกแบบ ในเบื้องต้น และทักษะของงานกราฟิกที่เริ่มจาก Typography , Environmental Graphic Design , วิชา Color หรือ Illustration ส่วนใหญ่แล้วนั้นจะมีการเรียนใช้โปรแกรม Adobe Photoshop ,Adobe Illustrator ,Adobe In Design ,Autodesk Maya  ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับหลักสูตรของแต่ละสถาบันด้วยว่าต้องการที่จะเน้นทักษะกราฟิกในด้านไหน

 

ตัวอย่างของมหาวิทยาลัยที่มีสาขากราฟิกดีไซน์

– สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  คณะมัณฑนศิลป์

– จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย  คณะศิลปกรรมศาสตร์

– มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  คณะวิจิตรศิลป์

– มหาวิทยาลัยศิลปากร  คณะมัณฑนศิลป์

– มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คณะศิลปกรรม

– มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  คณะศิลปกรรมศาสตร์

– มหาวิทยาลัยศรีปทุม  คณะดิจิทัลมีเดีย

– มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  คณะศิลปกรรมศาสตร์

– มหาวิทยาลัยรังสิต  คณะดิจิทัลอาร์ต

– มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต  คณะศิลปกรรมศาสตร์

– มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  คณะศิลปกรรมศาสตร์

-มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

อาชีพอื่นๆในสาย กราฟิกดีไซน์เนอร์ นั้นมีอะไรบ้าง

– นักวาดภาพประกอบ

– นักคิดโฆษณา

– ผู้กำกับศิลป์

– นักออกแบบตัวอักษร

– นักออกแบบเว็บไซต์